“En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was,
en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis”
Genesis 1:3Wat is de eerste betekenis van het licht van de eerste scheppingsdag? Pas op de vierde dag wordt het licht van zon, maan en sterren gemaakt. Het gaat dus op deze eerste dag om een ander licht. Op de eerste scheppingsdag worden niet hemel en aarde geschapen, want de verzen 1 en 2 van Genesis 1 zijn bijzinnen bij vers 3. De klemtoon ligt op de schepping van het licht; Gods licht, Gods kracht wordt als het ware uitgezaaid in de schepping, de lichtvonken van Zijn wezen spatten over in de schepping, met als doel; een schepping zonder duisternis.

Licht

In Genesis 1:1-5 komt het woord ‘licht’ vijfmaal voor. Het licht is vervat in de vijf boeken van Mozes, met als bijzondere opdracht dat het volk Israël het onvergankelijk licht aan de wereld moest schenken. Maar het licht komt niet alleen uit de Schrift voort. De Romeinen brief zegt al: “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben” (Rom. 1:20). Gods licht gaat als een gouden draad door de werkelijk heen. Daarom lezen we in Psalm 19:1, dat de hemel als een evangelist vertelt over de majesteit van God. Als je naar de schepping luistert, kun je de blijde boodschap horen, ook al hoor je geen stem. Woordeloos geeft de schepping van dag tot dag in een voortdurende echo, het bericht door van het grondeloze Licht. Daar kunnen we gewoon weg niet langsheen leven.

Licht betekent: vrijheid. Christus in U, dat is de volle vrijheid. In de tweede Mens zijn wij volkomen vrij. De Mens, waarvan God gezegd had: dat wordt de kroon van Mijn schepping. Dat wordt de Mens, die met Mij zal regeren, en uiteindelijk alle mensen thuis zal brengen. God is daar nooit van los gekomen. God heeft nooit zijn oorspronkelijke plan losgelaten, nl. een wereld zonder duisternis. Licht en duisternis, te kiezen hoeven we niet, want het Licht der wereld heeft gekozen voor Zijn schepping. “Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste (lett.: grotere) van deze is de liefde” (1 Kor. 13:13). “Er zij licht”, met als doel een wereld zonder duisternis. Joop Neven