terug naar homepage
Waar is het feestje???
door: Martien Nap
We kennen die kreet misschien nog wel. “Waar is het feestje? Hier is het feestje!”
Regelmatig zie je de kreet opduiken als er ergens een feestje wordt georganiseerd. Volgens Wikipedia is een feest “een samenkomst van een onbepaald aantal personen ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis of een gedenkdag.” onbepaald aantal personen ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis of een gedenkdag.”
Wanneer komen mensen samen om iets te vieren? Welke gedenkdag is zo belangrijk dat we er een feestje van maken?
Wat is de grootste gedenkdag voor ons?
Dat is de opstanding van onze Heere Jezus Christus. En dat gedenken we niet alleen met Pasen, maar ieder ‘eerste dag van de week’! En dat doen we dan met een onbepaald aantal personen. Dus iedere zondags samenkomst is een feestje!. Compleet met muziek en koffie met een koekje.
Alleen muziek en koffie met een koekje?
Beetje saai feestje…. Wij zijn toch een kleurrijk volkje, die christenen? Voor de buitenwereld komt het nogal saai en grijs over. Zijn er soms beperkende regels? Moeten we ons ergens aan houden? Laten we eens kijken wat Gods Woord daar over zegt.
Zodra het volk Israël uit Egypte is weggetrokken, stelt God een paar feesten vast. Het volk moest Zijn feesten vieren. Kijk, dat is een God naar mijn hart! En dan niet een klein feestje, maar soms wel zeven dagen lang en vaak met vlees, warm gebakken brood en vooral veel wijn. Kom daar maar eens om vandaag de dag…
Maarre… hoe ging dat dan verder met die feesten?
Voor het echte feesten heb je muziek nodig. David die kon er wat van. Hij trok Saul tegemoet met tamboerijnen, muziekinstrumenten van cipreshout, luiten, harpen, rinkelbellen en cimbalen. En als de ark in zicht kwam dan gooiden ze er nog een setje trompetten tegenaan. En dat alles onder het motto “De Heer is goed en Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!” Daar kun je natuurlijk niet stil bij blijven zitten. Dat wist Mirjam al snel en pakte de tamboerijn en begon spontaan een polonaise . Een vrolijke bende dus, dat volk Israël. “Breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen”.
Zijn wij dan ook vrolijk? Er is toch maar al te vaak een verschil tussen het ‘vrolijk zijn’ op een ‘profaan’ feestje en een religieus feestje. We ons afvragen of dat allemaal wel mag. Zijn we dan soms ‘te werelds’ bezig?
Het volk Israël werd opgedragen te feesten. Wij hebben die opdracht niet. Maar wij hebben de reden wel! En dat is een reden waar het volk Israël alleen maar verschrikkelijk jaloers op kan zijn! Dus laten we feesten op een manier zoals God dat bedoeld heeft. Een feest dat het volk Israël jaloers maakt. Een feest dat ook de niet gelovigen nieuwsgierig maakt. “Wat is dat voor een feestje?” moet eigenlijk de vraag zijn bij voorbijgangers als ze op zondagmorgen langs onze kerk lopen.
De blijdschap moet zó in onze harten aanwezig zijn, dat we niet anders kúnnen dan feesten! Laten we uit volle borst feestelijke liederen zingen, begeleid door allerlei instrumenten. En spontaan opstaan om op de muziek te dansen en vrolijk te zijn. Maar ook om te luisteren naar een speech van de Gastheer. Hij is dan weliswaar niet lijfelijk aanwezig, maar heeft een aantal feestgangers geďnspireerd en wijsheid gegeven om Zijn Woord door te geven.
En laat het alsjeblieft geen besloten feestje zijn met alleen genodigden, maar laat het een instuif zijn! Iedereen is welkom en moet zich welkom voelen, want het feestje is er voor iedereen. Dat is tenminste wat de Gastheer wil. Het is per slot van rekening Zíjn feestje! Iedere week een feestje, wie wil dat nu niet? Het is in ieder geval de wil van onze Vader!
Wees altijd blij in de Heere! En maak dat niet zo eng ‘geestelijk’, maar uit dat gewoon op een manier die je doet als je aan een feestje denkt.
“Waar is het feestje?
Hier is het feestje!” Dat moet op de deur van onze kerk zaal staan.