terug naar homepage
Column
Het blijft mij verbazen, de dwaasheid waartoe sommige mensen komen, als zij beredeneren waarom zij niet in Jezus Christus als Verlosser geloven.
De meest klassieke reden, zo schat ik nu even grofweg in, komt voort uit de -ten onrechte maar al te vaak tot bewezen waarheid verheven- Evolutietheorie. Zeer ongenuanceerd komt deze doctrine hierop neer, dat het bestaan van hemel en aarde het gevolg is van een onafzienbare reeks toevalligheden, die haar oorsprong vindt in 'de oerknal'. Voor hen die het nu nog niet kunnen volgen:
Eerst was er een speldeknop, toen een knal en vervolgens een heelal dat met grote snelheid uitdijde. Om een lang verhaal kort te maken, de moderne mens is volgens deze theorie toevallig uit de aap geŽvolueerd. Dit houdt in dat er momenteel zeer geleerde mensen op aarde rondlopen, sommigen.met titels die er niet om liegen, die op het vraagstuk 'waarvandaan, waarheen, waartoe?' feitelijk antwoorden: IK BEN EEN GEMUTEERDE AAP!
Het is absoluut onlogisch en tegenstrijdig zoiets te horen uit de mond van een wezen dat er van nature op gebrand is zich beter, hoger, intelligenter en rijker te wanen dan zijn soortgenoten! En of het nog niet genoeg is, wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de organen van een varken meer overeenstemmen met die van de mens, dan dat dit het geval is bij de ingewanden van een aap.
Met andere woorden, als men binnen de Evolutietheorie consequent wil blijven, zou men moeten vaststellen dat de mens eerder afstamt van een zwijn dan van een gorilla. Ik kom er niet onderuit hier toch een in de schepping neergelegd vleugje humor te bespeuren. Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? (1 Kor 1:20).
Een bekende Nederlander, die zich in het programma 'FIFTY-FIFTY' van Henk Binnendijk ontpopte als fel aanhanger van de Evolutietheorie sprak uit, dat hij zich onmogelijk kon voorstellen dat de natuur in al haar diversiteit door een God geschapen is. Al die miljoenen soorten dieren, geen twee hetzelfde, met al die schitterende kleuren, zo vond hij. Nee hoor, dat kon niet anders dan het gevolg zijn van een toevallig uit de oersoep ontsproten eencellig diertje, dat zich kennelijk op een wonderlijke manier heeft weten voort te planten.
Ziet u de logica? Ik niet!
Op het vraagstuk wat er met het universum gebeurt wanneer het uitdijen ervan ophoudt en het in versneld tempo weer gereduceerd wordt tot een speldenknop had de man ook zijn antwoord klaar. Geruststellend legde hij uit dat dit proces geen begin en geen eind kent: de speldenknop zal opnieuw knallen en alles herhaalt zich van voren af aan, natuurlijk in een tijdsbestek van miljarden jaren.
Nu weten wij, dat Christus Zijn discipelen uitlegde dat een mens zich moet bekeren en worden als de kinderen, omdat hij anders het koninkrijk der hemelen voorzeker niet zal binnen gaan (Mat 18:3). Getuige het denkniveau van deze bekende Nederlander voldeed hij in het programma aan de tweede voorwaarde. Tot bekering kwam hij helaas niet in die aflevering van 'FIFTY -FIFTY'. Weet u, toch heeft deze trieste werkelijkheid ook een positieve zijde. Wanneer ik zo om mij heen hoor en inventariseer met welke onvoorstelbare onzin de mensen zoal op de proppen komen om hun ongeloof in Christus Jezus te verdedigen, kom ik geweldig onder de indruk van het feit dat ik eens Christus heb kunnen aannemen als mijn Heiland en Verlosser, naar de Schrift. Zo'n wonder kan slechts geschieden als die God er ook werkelijk is!
terug naar homepage
homepage
      
wilt u reageren?
wilt u reageren?
      
(Bovenstaand artikel is afkomstig uit het magazine AMEN, nr 14 augustus 1997).