SAMENKOMSTEN
        DATUM ZANGLEIDING SPREKER Bijzonderheden

    2 April 10.00 u O. Vossema S. de Graaf Jeuggroep voor 15+
    9 April 10.00 u G. Visscher H.B. Slagter Jeuggroep voor 12+
    14 April 20:00 u P.A. Slagter P.A. Slagter Goede Vrijdag
    16 April. 10.00 u P.A. Slagter P.A. Slagter Pasen
PAASCOLLECTE
    23 April. 10.00 u M. in īt Veld P.A. Slagter Jeuggroep voor 12+
    30 April. 10.00 u O. Vossema J. Ekhart     

    7 Mei 10.00 u O. Vossema H.B. Slagter Jeuggroep voor 15+

   
Creche: tijdens elke dienst 0 - 4 jaar
Zondagsschool: tijdens elke dienst: groep 1:   4 - 8 jaar
groep 2:   8 - 10 jaar
groep 3:  10 - 11 jaar

    let op:

- na de dienst is er ruimte om na te praten
onder het genot van een kopje koffie!
- tijdens de dienst altijd opvang voor de allerkleinsten!
- hebben de grotere kinderen hun eigen dienst!
- de 2e en 4e zondag van de maand 12+ groep!
- de 1e zondag van de maand 15+ groep!
- Veel zingen onder leiding van enthousiaste muzikanten!
Alle reden om eens te komen kijken.

KOM
ZELF
EN
NEEM
ANDEREN
MEE !!