gedichtenlogo
     
DE LES VAN DE VLINDER

Op een dag verscheen er een kleine opening in het cocon en de man ging zitten. Urenlang keek hij naar de vlinder en de inspanningen die zij deed om door die kleine opening aan haar cocon te ontkomen.

Op een moment leek de vlinder niet verder te komen en aan het einde van haar krachten. De man besloot de vlinder te helpen, pakte een schaartje en knipte daarmee de rest van het cocon open. De vlinder kon zich nu gemakkelijk bevrijden uit haar cocon maar haar lijf was slap en haar vleugeld gekreukeld.

vlinder
Ingespannen bleef de man de vlinder bekijken want hij verwachtte dat ze nu ieder moment, gedragen door haar vleugels, zou uitvliegen. Haar lichaam zou zich dan vanzelf herstellen, althans zo dacht hij. Maar er gebeurde helemaal niets...Het lichaam en de vleugels van de vlinder veranderden niet meer en nooit zou zij kunnen vliegen.

Wat de man, met al zijn goede bedoelingen en hulpvaardigheid, niet begreep is dat het strakke cocon en de kracht die de vlinder moest ontwikkelen om door de kleine opening te komen, Gods's manier is om levenskracht te ontwikkelen zodat de vleugels sterk genoeg zouden zijn om uit te vliegen zodra zij zich van haar cocon had bevrijd.

Soms is een ruggesteuntje precies wat wij nodig hebben. Als God echter zou toestaan dat wij ons leven zouden kunnen leiden zonder enige obstakels, dan waren wij slap en kreupel geweest. Dan zouden wij niet zo sterk zijn als wij zijn en zouden wij nooit kunnen vliegen.

schilderij is gemaakt door Aafke, 2004
Haar persoonlijk verhaal staat op:
www.bijbelstudies.com/get.htm

Unfolding the Rose

It is only a tiny rosebud,
A flower of God's design;
But I cannot unfold the petals
With these clumsy hands of mine
The secret of unfolding flowers
roos Is not known to such as I
GOD opens this flower so sweetly,
When in my hands they die
If I cannot unfold a rosebud,
This flower of God's design,

Then how can I have the wisdom     
To unfold this life of mine?     
So I'll trust in Him for leading     
Each moment of my day     
I will look to him for His guidance     
Each step of the pilgrim way     
The pathway that lies before me,     
Only my Heavenly Father knows     
I'll trust Him to unfold the moments,     
Just as He unfolds the rose.     

auteur onbekend


If Jesus came to visit

If Jesus came to visit would you have to
change your clothes before you let Him in?
Or hide some magazines,
and put the Bibles where they'd been?
Would you hide your worldly music
and put some hymn books out?
Could you let Jesus walk right in,
or would you rush about?

And I wonder if the Saviour spent
a day or two with you,
would you go right on doing,
the things you always do?

Would you go right on saying,
the things you always say?
Or would life for you continue
as it does from day to day?

Would you take Jesus with you everywhere you go?
Or would you maybe change your plans for just a day or so?
Would you be glad to have Him meet your closest friends?
Or would you hope they stay away until His visit ends?

Would you be glad to have Him
stay forever on and on?
Or would you sigh with great relief
when He at last was gone?
It might be interesting to know,
the things that you would do,
If Jesus came in person,
to spend some time with you.

Als Jezus op visite kwam...

Als Jezus op visite kwam zou u zich dan eerst
omkleden voor u Hem binnen liet?
Of sommige weekblaadjes verstoppen,
en de bijbel leggen op hun lege plek.
Zou u uw wereldse muziek verstoppen,
vervangen met wat liedboeken voor een rustiger gemoed?
Kan Jezus zondermeer binnen komen,
of zou het u manen tot rappe spoed?

En ik zit maar gewoon te prakkiseren,
als de redder een dag of twee bij u verblijft,
zou u dan gewoon doorgaan
met dat wat u altijd doet?
Zou u dan die dingen gewoon zeggen,
zoals u dat altijd gewend bent?
Of zou uw leven z'n voortgang hebben
zoals gewoonlijk, van dag tot dag.

Zou u Jezus meenemen,
overal en zonder enig risico?
Of zou u wellicht uw plannen aanpassen,
't is maar voor een dag ofzo?
Zou u opgetogen zijn als Hij
uw beste vrienden zou ontmoeten?
Of, hopelijk, pas als Zijn bezoek voorbij is
hen weer te begroeten?

Zou u blij zijn als Zijn bezoek
geen einde zou kennen?
Of, als Hij uiteindelijk weg zou zijn,
een zucht van opluchting bovenkomen?
Het zou wel eens interessant kunnen zijn
om te weten…welke dingen u zou ondernemen,
Als de Here Jezus zelf persoonlijk bij u
kwam en tijd voor u zou nemen.

oorspronkelijke een engels gedicht,zie hiernaast
auteur onbekend
vertaling: L.Jansen


Verscheidenheid

De een is verlegen, de ander stapt zo op mensen af.
De een is uitbundig, de ander beweegt zich liever op de achtergrond.
De een voelt zich minderwaardig, de ander is meer dan tevreden met zichzelf.
De een lacht graag, de ander is dikwijls depressief.
De een is rijk, de ander kan maar net rondkomen.
De een vraagt altijd om aandacht, de ander geeft het altijd.
De een is snel op zijn teentjes getrapt, de ander heeft een olifantenhuid.
De een is technisch, de ander heeft twee linkerhanden.
De een is knap, de ander maar heel gewoon.
De een wil graag leiding geven, de ander laat zich liever leiden.
De een kan goed spreken, de ander komt zeer moeilijk uit zijn woorden.
De een heeft lieve kinderen, de ander heeft kinderen die het bloed onder je nagels vandaan halen.
De een kan snel vergeven, de ander kan niet vergeven wat hem is aangedaan.
De een is arrogaat, de ander veel te bescheiden.
De een wil alles doen, de ander denkt dat hij niets kan.
De een is zeer muzikaal, de ander kan niet zingen.
De een is zeer creatief, de ander kan geen schaar hanteren.
De een kan goed dichten, de ander komt niet verder dan een sinterklaasrijmpje.....
De een......,de ander...........

Wat een verscheidenheid aan mensen in de Gemeente.
Wat een oefenterrein om elkaar te leren aanvaarden en te ver- dragen.
Wat een aanvalsterrein van de boze om het zaad van jaloezie te zaaien.
Wat een reden temeer dat de Here Jezus Christus voor ons pleit.
Hij moest terug naar de hemel om daar voor ons te pleiten!
Hij moest ons Zijn Heilige Geest geven, opdat wij niet ge- richt op elkaar zouden zijn,
maar op de Zoon, waarvan wij soms zingen: U maakt ons een, U bracht ons tezamen....
Hebben we dat begrepen...?

De een denkt: ik heb de ander nodig.
De ander zegt: zonder jou zou mijn leven een stuk saaier zijn.
De een zegt: kunnen wij niet samenwerken?
De ander denkt: vele handen maken licht werk.
De een zegt: ik wil wel de voet zijn, de ander antwoordt: laat mij dan de hand zijn!
Dit bedoelt onze Hemelse Vader met:"Aanvaardt elkander en vergeeft elkander, met de liefde als de band der volmaaktheid!"

auteur onbekend
         gedichtenpagina!!
         pagina 1
         pagina 2
         pagina 3
         pagina 4
         pagina 5
         pagina 6
         pagina 7
         pagina 8
         pagina 9
        Heeft u gedichten die ik zou kunnen gebruiken om deze site uit te breiden
        dan kunt mij mailen via:
linda.jansen@ziggo.nl
          Bij voorbaat dank!

terug naar homepage
homepage