gedichtenlogo
Onvolmaaktheid...

Een waterdrager in China had twee grote potten, elk hing aan het uiteinde van een paal die hij kruislings op zijn nek droeg. Een van de potten had een breuk terwijl de andere pot perfect in orde was en altijd een vol gevulde vracht van water afleverde.
Wanneer ze aan het einde van de lange wandeling vanaf de rivier bij huis arriveerde was de gebroken pot nog maar half vol. Twee jaar lang was het een dagelijks weerkerend gebeuren dat de waterdrager bij zijn huis aankwam met maar anderhalve pot water.Natuurlijk was de perfecte pot trots op zijn verrichtingen, volmaakt in waar hij voor gemaakt was. Maar de arme gebroken pot was beschaamd over zijn eigen tekortkoming en voelde zich ellendig dat hij alleen maar instaat was om de helft van het werk te doen waar hij voor gemaakt was.
Na verloop van twee jaar waarin hij zich als een grote mislukkeling was gaan beschouwen, sprak de pot op een dag bij de rivier tegen de waterdrager: "Ik ben beschaamd over mijzelf en ik wil je mijn excuses aanbieden. Ik ben in staat geweest om maar de helft van mijn lading af te leveren door de scheur in mijn zij die er voor zorgt dat het water er de hele weg terug naar huis uit lekt. Door mijn gebreken, moet je al dit werk doen, en geen volledig nut voor al je inspanningen,' zei de pot.
De drager antwoordde: "Heb je de bloemen opgemerkt die alleen aan jou kant van het pad stonden en niet aan de kant van de andere pot? Dat is omdat ik al die tijd heb geweten dat je een mankement had. Dus heb ik bloemzaadjes gezaaid aan jou kant van het pad en elke dag tijdens het terug lopen heb jij ze water gegeven.
Twee jaar lang heb ik deze prachtige bloemen kunnen plukken zodat ik de tafel er mee kon versieren. Zonder dat jij gewoon bent zoals je bent was deze pracht om dankbaar voor te zijn in huis niet mogelijk geweest.
Moraal: Elk hebben we onze eigen unieke mankementen. We zijn allen gebroken potten. Maar het zijn de breuken en mankementen die we hebben wat ons leven samen heel interessant en de moeite waard maken. Je moet gewoon een ieder nemen zoals hij/zij is en in hun naar het goede zoeken. Gezegend zijn de flexibele, want zij zullen niet uit vorm gebogen worden. Vergeet niet om al de verschillende mensen in uw leven te waarderen. Zegen voor al mijn gebroken pot vrienden.

After a While, You Learn...
This originally appeared in an
Ann Landers column several years ago.

After a while you learn
that love doesn't mean leaning,
that kisses aren't contracts, and presents aren't promises...
And you began to accept defeats
with your head up and your eyes open,
With the grace of a woman, not the grief of a child.
morningdawn.
So you plant your own garden
and decorate your own soul,
instead of waiting for someone to bring you flowers.

And you learn that you can endure...
that you really are strong,
and you really do have worth,
and that with every new tomorrow
comes the dawn.

morningdawn.


Iedereen heeft vrienden nodig

Zonder vrienden zou het leven eenzaam zijn.
Echte vrienden kun je vertrouwen.
Het maakt voor vrienden niet uit
of je rijk bent of arm, knap of lelijk.
Echte vriendschap kent geen voorwaarden.
Vriendschap reikt over grenzen heen.
Vrienden proberen elkaar voor fouten te behoeden.

Vriendschap verwarmt en beschermt.
Vriendschap is een veilige haven.
Vriendschap brengt je goede eigenschappen naar boven.
Vrienden wijzen elkaar op de grote Schepper
omdat Hij het is Die je vrienden geeft en
omdat Hij ons Zijn volmaakte vriendschap biedt.

Auteur Onbekend


A.S.A.P.
Ever wonder about the abbreviation A.S.A.P.?
It means "As Soon As Possible" .
Generally we think of it in terms of even more hurry and stress in our lives. Maybe if we think of this abbreviation in a different manner, we will begin to find a new way to deal with those rough days along the way.

*************

There's work to do, deadlines to meet;
You've got no time to spare,
But as you hurry and scurry-
ASAP - ALWAYS SAY A PRAYER

In the midst of family chaos,
"Quality time" is rare.
Do your best; let God do the rest-
ASAP - ALWAYS SAY A PRAYER.

It may seem like your worries
Are more than you can bear.
Slow down and take a breather-
ASAP - ALWAYS SAY A P! RAYER

God knows how stressful life is;
He wants to ease our cares,
And He'll respond to all your needs
A.S.A.P. - ALWAYS SAY A PRAYER.

********

God bless and have a nice day!

Vader zorgt

'k behoef het niet te weten
De Vader die Zijn zoon mij gaf
zal nimmer mij vergeten
Hij baant een weg zelfs door de zee
voor wie Hem toebehoren
Hij heeft hen schuilend achter
't bloed tot kinderen verkoren

Mijn Vader heeft de weg al klaar
voor mij is hij verborgen
maar 'k weet dat Jezus zelf mij leidt
Op God werp ik mijn zorgen
zo kan ik van die last bevrijd
blijmoedig voorwaarts treden
God zorgt ook morgen weer voor mij
'k leef dankbaar bij het heden

Toch laat hij mij de toekomst zien
In 't vaderhuis daarboven
waar al Gods kinderen voor Zijn troon
Hem eeuwig dankbaar loven
Als ik aan deze toekomst denk
kan ik mijn aardse leven
met vast vertrouwen op zijn zorg
in Vaders handen geven.

(Ingezonden door W. Hoekerd)


         gedichtenpagina!!
         pagina 1
         pagina 2
         pagina 3
         pagina 4
         pagina 5
         pagina 6
         pagina 7
         pagina 8
         pagina 9
        Heeft u gedichten die ik zou kunnen gebruiken om deze site uit te breiden
        dan kunt mij mailen via:
linda.jansen@ziggo.nl
          Bij voorbaat dank!


terug naar homepage
homepage