gedichtenlogo
     
Ik zit er naast

Eenzaam zit je daar,
helemaal alleen en zonder haast.
Maar,
Ik zit ernaast.

Er zijn veel mensen om je heen,
maar toch,
voel je je zo alleen.
Zonder te weten dat Ik je heb gekocht.

En langzaam rolt daar een traan,
die niemand ziet.
En meer tranen gaan.
Het doet Me zo'n verdriet.

Je kijkt naar de mensen,
die je vast om je lelijke muil,
wegwensen.
Ik huil.

Je kijkt naar de vogels in de lucht,
die wel vrij zijn om weg te vliegen.
Je zucht.
En vergeet al M'n brieven.

Je kijkt over het water,
dat wel mooi is.
Het mag je niet baten,
dat Ik je mis.

Ik ben bij je, constant.
En als het lijkt of het dweilen is met open kranen,
Neem Ik je bij de hand,
en droog al je tranen.

Met een glimlacht zit je daar,
gelukkig en zonder haast.
Met een glimlach zit ik daar,
ernaast.

auteur: Arieke Hoekerd

Wie zit er op de troon

Wie zit er vandaag op de troon
Is het werkelijk de leiding van God, s zoon
Laten we ons verleiden door het vlees of de bozen
Iedere seconde hebben we de goede of de verkeerde weg gekozen

Is Iedere beslissing die je neemt is in God, s harmoniek
Geen aardse muziek maar God, s muziek
Als we falen en tekort schieten in ons handelen
Belijden we dan gelijk onze zonden om in zijn licht te kunnen wandelen

Ik hou van u...

Jezus, Christus ik hou van U met heel mijn hart
Rein en wit door zuiver bloed en niet meer zwart
Ik verlang naar puurheid en reinheid
Maar ook naar eenheid en wijsheid

Het eigen ik ontroont

Een leven door Christus bestuurt
Het eigen Ik onttroont
Christus op de troon
Tot eer en glorie van God, s zoon

Ieder dag in de kracht van God, s geest te leven
Je volledig aan hem over te geven
Vrucht dragen in overvloed
Te getuigen van Jezus hoe hij is zo liefdevol en goed

deze gedichtjes zijn ingezonden door :
Esther van Herk

adelaar
Een Adelaar

Een man vond een adelaarsei en stopte het in het nest van een van de kippen op zijn erf. Het adelaarsjong werd uitgebroed samen met het legsel van de kip en groeide ermee op.
Zijn hele leven deed de adelaar wat de kippen deden, denkend dat ook hij een kip was die op een erf rondliep. Hij wroette in de aarde op zoek naar wormen en insekten. Hij klokte en kakelde. En hij sloeg met zijn vleugels en vloog een paar passen omhoog.
De jaren verstreken en de adelaar werd heel oud. Op een dag zag hij een schitterende vogel hoog boven hem aan de wolkenloze hemel. Hij maakte een majestueuze glijvlucht op de krachtige luchtstromen, met nauwelijks een enkele slag van zijn sterke gouden vleugels.
De oude adelaar keek vol ontzag omhoog. ‘Wie is dat?’ vroeg hij.
‘Dat is een adelaar, de koning der vogels,’ zei zijn buurman. ‘Hij behoort de lucht toe. Wij horen op aarde – wij zijn kippen.’
Zo leefde en stierf de adelaar als een kip, want dat dacht hij te zijn.

adelaar.


De tong

De tong stelt ons in staat te spreken,
maakt het ons mogelijk te prijzen.
De tong laat ons soms even preken,
en iemand op zijn fouten wijzen.

Die tong kan dingen ook verfraaien,
iets beter voordoen, dan het is.
De tong kan over ego's aaien,
of iemand laten, in 't gewis.

De tong is scherper dan een zwaard,
richt schade aan, en diepe wonden.
't Gevaarlijkst wapen op de aard'
zit in onze eigen monden.

Ingestuurd door: Huib.


Wanneer liefde ontbreekt...

In Corinthe 11 vertelt Paulus met prachtige woorden wat liefde is. Nu valt het niet mee om in liefde te leven. Het volgende controlelijstje kan het iets duidelijker maken.

plichtsgetrouw te zijn zonder liefde maakt ontevreden verantwoording zonder liefde maakt onverbiddelijk rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard waarheid zonder liefde maakt kritisch wijsheid zonder liefde maakt scheuring vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig macht zonder liefde maakt gewelddadig opvoeding zonder liefde maakt veel tegenspraak eer zonder liefde maakt hoogmoedig bezit zonder liefde maakt gierig geloof zonder liefde maakt fanatiek

Is het niet geweldig te weten dat liefde een gave van God is? (het lijstje is overgenomen uit een tijdschrift)

Ingestuurd door: J.G. Smits.

Ontmoeting

Toen ik u ontmoette begon alles in mij te lachen
De volheid Zelf , van alles in alles lachte
Het woord van boven woorden werd duidelijk gesproken
Alles was gevangen in uw gouden dansende lokken
Mijn ogen waren vol van Hem en liepen over
De hemel danste van vreugde op de maat van Zijn dans
Hij strekt zijn armen uit , kijk, voor altijd met ons samen.

Amen

Ingezonden door: Desiree Mulock

         gedichtenpagina!!
         pagina 1
         pagina 2
         pagina 3
         pagina 4
         pagina 5
         pagina 6
         pagina 7
         pagina 8
         pagina 9
        Heeft u gedichten die ik zou kunnen gebruiken om deze site uit te breiden
        dan kunt mij mailen via:
linda.jansen@ziggo.nl
          Bij voorbaat dank!


terug naar homepage
homepage