gedichtenlogo
     
Verlaat de gevangenis zonder betalen?

Petrus en Johannes werden als eerste gevangen gezet.
Het was voor één nacht dat het spreken werd belet.
Ze kregen een vraag voorgelegd, de volgende morgen,
En daarmee verdwenen hun ergste zorgen.
Want nu konden ze voor allen van de Naam getuigen,
Die velen geloven; voor Wie velen zich buigen.
De lamme kon weer lopen; Gods Naam werd geloofd.
Ze konden weer gaan; niet meer van de vrijheid beroofd.
Ze mochten nu nog zonder een cent te betalen.
Naar buiten om het volk van de Messias te verhalen.

Verlaat de gevangenis, mét of zonder betalen.
Daarvan kunnen ook de anderen wel verhalen.
Johannes de Doper was de tweede die vastzat
De Heraut van de Christus, in de nor als een lastpak.
Hij bereidde als eerste de weg voor de Koning.
Niet in de stad, maar in de woestijn was zijn woning,
Hij proclameerde in het zand, en sommigen hoorden,
Tot Herodus hem onthoofdde; toen verstomden zijn woorden.
Hij verliet de gevangenis door mét zijn leven te betalen.
Het kostte hem de kop, zo weet ons Gods Woord te verhalen.

De derde apostel die werd gevangen gezet,
Was Petrus, in zijn prediking nu ernstig belet.
Doch Gods plan was heel anders; een engel opent deuren
De boodschap gaat weer verder, in geuren en kleuren.
Hij verliet de gevangenis zonder betalen.
Zo weet Handelingen vijf ons beknopt te verhalen.
Wat later werd hij door Herodus gevangen genomen.
De gemeente was daarom in gebed bij elkaar gekomen.
Ze baden voordurend voor herstel van zijn vrijheid
En God gaf gehoor, en ze dankten met blijheid.

Toen Paulus en Silas in Filippi waren gekomen,
Werden ook zij beiden gevangen genomen.
Ze werden gegeseld, met stokken bewerkt.
Maar verloren de moed niet en werden versterkt.
Ook hier greep God in, want het was nog geen tijd,
Hij schudde de aarde en de bewaking ten spijt.
Gingen alle deuren open, maar ze bleven nog even,
De cipier kwam eens kijken, met vrezen en beven.
Hij kwam tot geloof, met heel zijn gezin,
Dit was toen voor hun een splinternieuw begin.

Toen Paulus eindelijk in Rome was aangekomen,
Werd ook hij in zijn huis gevangen genomen.
Maar de boodschap ging door; hij vertelde de Joden
Jezus is Christus; niets werd hem verboden.
Twee jaren ging dat goed, het werk ging steeds door,
Er was geen beperking, maar men gaf geen gehoor
Er kwam een vergadering met de voormannen der Joden,
Ze werden bij hem thuis allemaal ontboden.
Maar ze weigerden prompt en sloten de rij.
Toen was ook deze gevangschap voorbij.

Hij verliet deze gevangenis nog zonder betalen,
Maar niet heel veel later, zo weet hij te verhalen,
Is hij opnieuw geketend en weer zit hij vast.
Hij schrijft nog en waarschuwt; sommigen zijn ons tot last,
Ze lasteren en spotten, afkerig van het goede.
Wees toch vooral voor hen op uw hoede.
Stuur mij toch mijn mantel, ik heb het hier koud,
En ook alle boeken, waar ik zo van houd.
Mijn leven loopt af; ’t zal niet lang meer duren,
Dan ben ik bij Hem; Hij zal alles besturen.

Dan heb ik mijn leven ten einde gebracht,
En wordt in Gods Koninkrijk boven verwacht.
Daarheen voert mijn weg; ’t is zeker en vast.
Allen hebben mij verlaten; ‘k was kennelijk tot last.
Maar de Heer staat mij bij; zoals steeds in mijn leven.
Voor Hem heb ik graag alles opgegeven.
Mijn kennis was ballast, mijn verleden was fout
God wees me terecht; Hij is waar ik van houdt.
Blijft nuchter en waakzaam; verwacht het van boven.
God staat mij terzijde, laten we Hem steeds geloven.

auteur: Geschreven door O.Vossema.
Apeldoorn, 6 Jan. 2013.         gedichtenpagina!!
         pagina 1
         pagina 2
         pagina 3
         pagina 4
         pagina 5
         pagina 6
         pagina 7
         pagina 8
         pagina 9
        Heeft u gedichten die ik zou kunnen gebruiken om deze site uit te breiden
        dan kunt mij mailen via:
linda.jansen@ziggo.nl
          Bij voorbaat dank!Ze vallen links en rechts. (Pred.12:1-7)

Ze vallen links en rechts; Dat is des mensen lot.
De levensgeest die wijkt, en keert terug naar God.
Het zilveren koord dat breekt; de routine is geweken.
De ogen vallen toe; ze zijn uitgekeken.
Een nieuwe fase start; de startplaats is de hemel.
Ver van dat onzinnige; en drukke aards gewemel.
De stoel wordt ingenomen; waarop jou naam al stond.
Een juichend engelenkoor; zingt op de achtergrond.
Weer is een ziel gewonnen; Gods werk werpt vruchten af.
Het lichaam dat was op; die gaat naar het graf.
Het grote doel bereikt; Huisgenoot van God.
De eeuwige rust in gaan; wat een schitterend lot.
De achterblijvers weten; ze zijn ons voorgegaan.
Wij zullen allen volgen; daar kun je van op aan.
Dan zingen wij in ’t grote koor; Gods lof en heerlijkheid.
En zien pas dan ten volle; wat God had voorbereid.
Hier pinken we een traan; we moeten zonder, verder,
Maar weten ons getroost; door de goede Herder.
Hij helpt en weet te sterken; door Zijn immense kracht.
En neemt ons aan Zijn hand; worden zo thuisgebracht.
En dan pas gaan we zien; wat altijd werd geloofd.
Krijgen in ruime mate; wat al eeuwen was beloofd.

Geschreven door O.Vossema.
2 Maart 2016 n.a.v. het overlijden van
zuster Ellie van de Berg..

N.a.v. Openbaringen 19:11

God is:
Getrouw en waarachtig
Wonderlijk en krachtig
Schitterend en prachtig
Hoogverheven en machtig
Vol liefde en wilskrachtig
Vergevend en almachtig,
In de hemel woonachtig,
Rechtvaardig en oppermachtig,
En wij luisteren aandachtig,
Naar Zijn Woord dat kernachtig,
Nauwkeurig en omslachtig,
Vertelt hoe daadkrachtig
Wij aan Zijn plan deelachtig,
Verbonden en eendrachtig,
Naar Zijn macht daadkrachtig,
Door Hem zijn geliefd; Reusachtig!
Wat is dit allemaal prachtig !

Geschreven door O.Vossema.
Apeldoorn, 29 Jan.2013.

Trouwen.

Trouwen is houwen.
Samen verder bouwen
Met God in vertrouwen,
naar de toekomst schouwen.
Nu samen lachen en samen rouwen
Met beide handen ineen gevouwen,
Zijn Bijbelse plan proberen te ontvouwen
En in het gebed niet verflauwen
Samen verder in vast vertrouwen,
aan een hemelse toekomst bouwen.
Hem blijven volgen zonder berouwen.
Onze hemelse positie blijven beschouwen.
Samen daaruit leven, en niet verflauwen,
Je Bijbelse visie goed onderbouwen.
Je samen iedere morgen weer aan Hem toevertrouwen,
En de weg verder gaan in vast Godsvertrouwen.
Zo leven in vrede zonder wantrouwen,
Met God aan je zij, wat een rust en vertrouwen!

Geschreven door O.Vossema d.d. 28 Jan.2013


De NAAM (n.a.v. Hand.4:12 en Fil.2:9)

Hand.4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de mensen geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Fil.2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die op de aarde zijn, en alle tong zou belijden; Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader.

De naam.

Een hogere Naam is er dus niet.
Bij die Naam vallen wij in het niet.
Op die Naam kunnen wij vertrouwen,
en op die Naam onze toekomst bouwen
Die Naam is waard om voor te leven
en ook zo goed om door te geven.
Voor die Naam hoeven we ons niet te schamen.
In die Naam kunnen we Gods Woord be-amen.
Die Naam is in de natuur terug te vinden.
Die Naam is een eye-opener voor blinden.
Die Naam wil graag iedereen gelukkig maken.
Uitsluitend door die Naam kunnen we tot God geraken.

Geschreven door O.Vossema
Dec.2003

adelaar
Ik kan de wereld aan

Zorgen, pijn, verdriet, ik kan zoveel redenen geven
Om mij af te keren van God en verder te gaan met mijn leven.
Ook vreugde, liefde en welstand kunnen redenen zijn
Om God links te laten liggen; Ik heb het zo toch ook fijn.
Ik vind mijn eigen weg wel, door de rimboe van het bestaan.
Ik heb God niet nodig, ik kan de wereld aan.
Als God mij maar met rust laat, niet in mijn leven snoeit,
Dan kan ik rustig bouwen, mijn zelfvertrouwen groeit.v Als ik rustig voortbouw aan mijn toekomst, mijn gezin
Waarom zou ik dan geloven, wat heeft dat voor zin?
Waarom zou ik ’s zondags naar de kerk gaan?
Ik kan zo ook de wereld aan.
Waarom gebeurt dit in mijn leven, waarom dit ongekend leed,
Dit verlies, die pijn, die zorgen, alles dat God mij aandeed?
Mijn wereld stort in, ik voel mij zo klein
God wilt u nu dicht bij mij zijn?
Ik stel mijn leven nu in Uw liefdevolle hand
‘k Zoek niet te vergeefs naar een trouwe band.
Ik neem uw offer in mijn leven aan,
Want alleen zo kan ik de wereld aan.

Auteur: Gitty Groeneveld

adelaar.


Kerstgedicht...

Ik leef vanuit een intense overtuiging, en dit zit diep in mij…
Dat iedere kerst ons steeds een beetje verder helpt, steeds een stukje dichterbij…
Tot op het moment waarop de hemel open gaat, als een boekrol die wordt opgerold…
Dan zal men het kerstkind zien in het Lam waarin Hij alle schuld vergold.

Vanaf dat moment zal Hij zijn gerechtigheid en vrede als Koning demonstreren.
Kribbe en kruis, Genesis van wat nog komen gaat, vereist om Zijn komst te realiseren.
Niemand zal meer hoeven vragen: Wat is dat toch met die kerstgedachte?…Welke sfeer?
Niemand zal meer hoeven dragen, pijn en droefheid, en voortdurend vragen naar ”Hoe?” en “Waneer?”…

Dit verlangen is gegarandeerde zekerheid,
het leeft en bruist van realiteit.
In een wereld die met al haar schijn en klatergoud
de waarheid steeds maar weer ten onder houdt.
Maar dat kindje en die stalle geur,
krijgt alleen door de toekomst zijn mooiste kleur.

Gezegende Kerstdagen!!

Auteur: LInda Jansen.

Zijn het jouw handen, of zijn ze van......

Een basketbal in mijn handen is ongeveer €19 waard.
Een basketbal in de handen van Michael Jordan is zo'n €33 miljoen waard.

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Een honkbal is in mijn handen ongeveer €6 waard.
Een honkbal in Mark McGuire's handen is wel €19 miljoen waard.

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Een tennisracket is waardeloos in mijn handen
Een tennisracket in Venus William's handen is een gewonnen kampioenschap.

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Een stok in mijn handen zal een wild dier weghouden.
Een stok in de handen van Mozes zal de machtige zee splijten.

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Een katapult is in mijn handen een kinderspeelgoed.
Een slinger in de handen van David is een machtig wapen.

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Twee vissen en vijf broden in mijn handen zijn een paar vis-sandwiches.
Twee vissen en vijf broden in de Handen van God zal duizenden voeden.

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Spijkers in mijn handen zouden misschien een vogelhuisje voortbrengen.
Spijkers in de Handen van Jezus Christus brengen redding voor de hele wereld.

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Zoals je hier hebt gezien hangt het ervan af in wiens handen het is.
Dus leg je bezorgheden, je verdriet, je angsten, je hoop, je dromen, je familie en je relaties in de handen van God, want...

Het hangt ervan af in wiens handen het is.

Deze boodschap is nu in jouw handen.
Wat doe jij ermee?

Ingezonden door: Nico Knibbe (engelse versie)

Gebed voor vandaag!!!

Vandaag moet ik weer van alles doen,
Leuke, vervelende, inspannende, verdrietige, amusante, vermoeiende, eentonige, grappige dingen…
Eigenlijk zit er van alles wel een beetje bij.
Niets is alleen maar saai, grauw of kleurloos.
Mijn wens voor nu en eigenlijk iedere dag dat ik leef,
dat mijn functioneren doorspekt is van wie ik mag zijn in Hem.
Een koningskind, dat liefdevol, geduldig, zachtmoedig is.
Ik zou willen dat ik ben, en voor anderen mag zijn, zoals God mij ziet.
Hij kent mij en ik ken Hem.
Hij heeft mij vergeven voor alle dingen die ik deed en doe.
Dagen gaan voorbij dat ik me dat niet realiseer.
Laat van af nu dan een keerpunt zijn!!!
Ik mag met Hem meer dan overwinnaar zijn door Hem, niet door mijzelf.
Laat dat mijn getuigenis zijn.
Misschien niet altijd in woord maar zeker in daad.
Misschien niet altijd in daad maar zeker in woord.
Gevallen doch opgestaan
Zondaar doch vergeven
Vuil doch schoon
Gewassen in Zijn bloed.
Hij heeft mij genade betoond!
Die genade mag zich ook uitstrekken naar anderen.
Zoals Hij mij uitverkoren heeft zo mag ik met anderen omgaan.
Mijn werk is moeilijk en veeleisend.
Elke dag is anders en heeft genoeg aan zich zelf.
Het vraagt om veel tact en geduld en soms…om jezelf ondergeschikt te maken.
Het vraagt empathie met de mensen die het zelf niet meer weten.
Zoals mijn kwetsbare “ik” het ook niet altijd weet…
God geve dat ik mij inzet voor die mens zoals Hij dat gedaan heeft voor mij.
Ik bid dat God me hierbij helpt, want ik…ik ben maar een mens.

Amen!

Geschreven door: Linda Jansen.