gedichtenlogo
     
Zondag, de eerste dag der week.

De dag van de opstanding, de start van Nieuw Leven.
Nu nooit meer doodsangst, bang zijn of beven.
Dit nieuwe begin wordt ons door God Zelf gegeven.
De ban van de dood werd voorgoed opgeheven.
Het staat in Gods Woord nauwkeurig omschreven.
We mogen dit cadeau ook aan anderen door geven.
Want God bedoelde dit voor ieder mensenleven.
Van voor de grondlegging al opgeschreven,
kwam dit heil naar ons toe gedreven.

Dit is de nieuwe koers door God aangegeven.
Dit alles moet aan Gods liefde worden toegeschreven.
Werd de mens vroeger uit het paradijs verdreven,
En naar het scheen, definitief afgeschreven,
Nu zijn we weer aan de Vader terug gegeven,
en staan in het Boek des Levens ingeschreven.
Ondanks alles wat we hebben misdreven.

Heel bijzonder, dat onze straf is uitgebleven,
Die werd op Golgota aan Christus toegeschreven.
Geen wonder dat dit grootse beleven,
Ons zeer diep raakt in ons gevoelsleven,
We zijn nu Hemelburgers met een hemels streven,
Definitief aan de Rechtmatige Eigenaar teruggegeven,
mogen we vanuit deze hemelse positie verder leven.

Geschreven door O.Vossema.
Apeldoorn, 25 Nov.2013.


A silent purpose of a pleasing heart

All of a sudden time came to an end,
abruptly life stood still.
No more words could be spoken.
No more thoughts to consider,
every choice was made,
every battle fought.
The silence of a heart

I don’t even know you,
then why does it affect me so much?
You just came across my path for a little while...
I found you too late… or not? Who’s to tell?
Was there anything which could have prevented?
Rapidly the room was filled with skilled people,
but also they had to obey the silence of a heart.

Where does God come in…
Did you have a chance to make a choice?
Are you in heaven or all alone without any light?
But even if you didn’t,
I know my expectation.
For I know that God is righteous,
He identifies and knows the sincere purpose of a heart.

When I think of that moment in time,
all of a sudden every honourable intention comes to an end.
Abruptly a whole new and higher intensity,
a new force takes His rightful throne.
A Being that speaks with penetrating power,
opening each thought, question and (shameful) act.
Piercing and clarifies the purpose of a heart.

His goal is pretty clear as it is simple,
searching for that one single moment of purity.
For He knows what He made, and therefore our needs,
as it is written: "There is none righteous, no, not one.”
So He hopes to find the recognition of His offer, that is all.
Crystal clear, so full of devotion what became the pleasing of a heart.
I sincerely hope you did!

Geschreven door Linda Jansen.


         gedichtenpagina!!
         pagina 1
         pagina 2
         pagina 3
         pagina 4
         pagina 5
         pagina 6
         pagina 7
         pagina 8
         pagina 9
        Heeft u gedichten die ik zou kunnen gebruiken om deze site uit te breiden
        dan kunt mij mailen via:
linda.jansen@ziggo.nl
          Bij voorbaat dank!

(Door en voor mijn persoontje…)
Terugblik en vooruit…

Terwijl ik terugkijk, als pagina’s in een boek en doorblader,
al lopend en pratend naast mijn aardse vader,
zoekend naar goedkeuring en antwoorden op mijn kindervragen.
Een in zichzelf gekeerde man niet in staat op te klimmen naar mijn bezigheden en kwinkslagen.
Mijn beeld vertroebeld door ervaring.
als een soort tegenstrijdige,- danwel nietigverklaring

Bijna eender verwachtend, zoek ik thans, zonder branie, zonder hopen
in het hier en nu, waarneer Hij en ik uiteen gaan lopen.
Och, mijn beeld is zo ontzettend ontoereikend,
nauwelijks durf, en schielijk naar Hem opkijkend,
zie ik zondermeer en in een enkele seconde
Iemand die mij volledig kan doorgronden.
Geen irritatie, onbegrip en onmogelijke woorden,
maar ongecompliceerde liefde in een lied met de prachtigste akkoorden.

Ik ben bij De Vader en Hij is ook bij mij!
Ik voel me intens blij want we lopen samen, zomaar zij aan zij.
Samen wandelen en bespreken we allerlei zaken,
dingen die ons beide zo diep van binnen raken.
Praten over wat ons werkelijk diep van binnen bezighoudt.
en zomaar probeert Hij me uit te leggen wat Hij in mij aanschouwt.

Hij ziet mij aan in DE gekruisigde en opgestane Zoon.
waardoor ik mag zitten op Zijn genadetroon.
Waar al mijn onvolkomenheden mij steeds weer aanklagen
is het Zijn liefde en genade die mij Zijn eeuwigheid binnendragen.
Die prijs hoef ik niets meer op toe te leggen.
Het enige dat ik mag doen is “Dank U wel” en “Amen” zeggen.
AMEN.

auteur: Linda Jansen.
Vaderdag 2014.


De dood heeft niet het laatste woord

Al pakken we niet meer jouw sterke handen.
Al is de band in dit leven verstoord.
Toch zeggen we, terwijl er tranen branden:
De dood heeft niet het laatste woord.

Al kunnen herinneringen niet verdwijnen
Je hebt bij ons leven gehoord.
Toch zal Gods licht in de toekomst schijnen.
De dood heeft niet het laatste woord.

Al wordt jouw lichaampje nu weggedragen.
En leven wij gewoon weer door.
Toch geloven we door al onze dagen:
De dood heeft niet het laatste woord.

Al doorkruist de dood al onze wegen.
En werd ons leven even verstoord.
We zijn dankbaar wat we in jou hebben gekregen.
De dood heeft niet het laatste woord.

Want Gods genade werd jou geschonken.
Jezus handen werden ook voor jou doorboord.
Van Zijn levend water heb jij gedronken.
Jij ontving het leven door Zijn Woord.

Zijn rust is jou nu gegeven.
Zijn stem wordt nu door jou gehoord.
Zijn handen leidden jou ten leven.
De dood overwon Hij door zijn Woord.

Dag ....., we zullen je weer ontmoeten
Wat een blijdschap zal dan worden gehoord.
We zullen je samen met Hem begroeten.
De dood heeft niet het laatste woord.

Geschreven door Ronald Lammers


Kleinkinderen…

Het zijn van die hele kleine wondertjes,
sommige petieterig en andere, nog jonge opdondertjes;-)
Zelfs wanneer zij het levenslicht nog niet hebben mogen aanschouwen,
toch is het er al, is het een belofte die nog moet worden open gevouwen.
Zij die het bestaan nog zoveel meer waarde geven, meer betekenis.
en het leven zoveel rijker maken dan dat het al is,
Makkelijk? Gemoedelijk? Nee, zeker niet altijd.
Steeds weer doet het een aanslag op je inventiviteit.
Maar toch, we zouden ze niet kunnen missen,
Elk van die blagen met ieder z’n eigen geheimenissen.
Wat een heerlijkheid te weten, dat deze nieuwe stroompjes van zegening,
Al voor de grondlegging der wereld waren opgenomen in Gods scheppingsordening.

Geschreven door Linda Jansen


Mefiboset.
(N.a.v. 2 Samuel 9:6-13 Hosea 2:22 en Kol. 1:13)

1
Hij was een looser eerste klas en hij kon zelf niet lopen.
Zijn naam is Schande; hij ’s verlamd; op genezing niet te hopen.
Wat moet je dan, wat kun je dan, je zit maar wat te niksen.
Een eigen huis had hij niet eens, hij hoefde niks te fiksen.
2
Hij woonde in bij Machir, dat is in Lodebar.
Dat stelde helemaal niks voor; stond zelfs niet op de kaart.
Zo’n leven is niet te begeren; het leidt tot niets en niemendal.
Het zal je maar gebeuren; nooit feest, nooit vreugdgeschal.
3
Maar toch komt er verandering; totaal en onverwacht.
Want koning David zoekt naar hem; wie had dat nou gedacht.
Hij wordt naar het paleis gedragen; want lopen kon hij niet.
En verschijnt voor ’s konings ogen; op onbekend grondgebied.
4
En David kijkt hem vriendelijk aan; en vraagt hem naar zijn naam.
Ik ? zegt Mefiboset dan; Een dode hond, totaal onbekwaam.
Dat is geen punt zegt David hem; je mag bij mij gaan wonen,
Je komt maar hier in huis bij mij, ik zal gastvrijheid tonen.
5
En Mefiboset kreeg alles terug; wat van zijn vader was.
Hij hoefde niet te werken; en was plots goed bij kas.
Dat zal je toch gebeuren; zo’n forse ommekeer !
Hij was wel heel beduusd en dankt zijn Koning en zijn Heer.
6
Zo zal het ook met Israel gaan; niet lang meer zal dat duren.
Dan jagen ze en zoeken God, Die zal ze dan terug sturen
Ze krijgen alles in Gods land en God zal Zich ontfermen.
De vroege en de late regen; God zal ze Zelf beschermen.
7
God komt tot Zijn gestelde doel en niets kan Hem ooit hinderen.
En Israel die wil God weer kennen en leven als Zijn kinderen.
Zo zeker als de dageraad, is de ommekeer in hun leven.
In liefde is Gods welbehagen; gemeenschap is Zijn streven.
8
Zo is het ook met ons gegaan; al zien we dat nog niet.
Geplaatst al in de hemel nu, met nog eentje in ’t verschiet.
Dat is geluk van Gods niveau; dat is wat Hij ons schenkt.
Hij is de God die van ons houdt en altijd om ons denkt.

Auteur: O.Vossema Okt. 2013Papa, kan ik ook prinsesje worden?

Papa, kan ik ook
prinsesje worden?
Prinsesje worden
vind ik fijn.
Zoals Amelia,
een heel mooi meisje.
Zo'n prinsesje
wil ik wel zijn.

Lief kind, je bent al
een prinsesje.
Ook al woon je niet
in een groot paleis.
Als je van Jezus houdt
leer dan dit lesje
opdat je slim mag worden
en heel wijs.

Alle mensen
die van Jezus houden
geeft Hij een plekje
in Zijn Rijk.
Zowel de jongen
als de ouden.
Iedereen is
voor Hem gelijk.

Zij mogen
met al Zijn kinderen samen
wonen in
Zijn Koningshuis.
Dus prinsesje,
zeg maar 'Dank U, Amen'
en voel je
bij de Koning thuis.

Als prinsesje
die door Papa boven
mooi mag zijn
en zeer bemind
maar ook door
Papa beneden
mag geloven
voor allebei ben jij
ons Koningskind.

Auteur: Ronald Lammers