Een mens kan enkele weken zonder eten, enkele dagen zonder water, maar geen minuut zonder hoop.

Geen leven zonder hoop


Wat hebben we nodig om te kunnen leven? Zo'n vraag zal door mensen verschillend worden beantwoord. Geld, gezondheid, verstand, voedsel, zuurstof... noem maar op.

Natuurlijk, al die dingen zijn belangrijk. Een mens die geen zuurstof krijgt, sterft. Maar is dat het leven? Is het leven niet meer dan ademhalen, eten en geld opmaken?
Het leven is wel zeker meer dan dat! Leven is: de tijd ondergaan, gebeurtenissen meemaken, dingen doen én nalaten, succes hebben en tegenslagen incasseren, deel uitmaken van een samenleving, groeien, peinzen, lachen, huilen, pijn hebben, strijden en overwinnen...

Daarin speelt het woord hoop een hele belangrijke rol. Hoop spreekt van verwachting, iets om naar uit te zien, verlangen naar iets beters, licht zien in de duisternis en zo meer.
Hoop is je uitstrekken naar de toekomst. En hoe meer je verwacht van die toekomst des te hoopvoller je bestaan. Een andere vraag is in dit verband ook nog van groot belang: Is het leven beperkt tot ons korte verblijf hier op aarde, of is er meer?
Een mens is niet slechts materie, hij is een geestelijk wezen, lichaam en geest. Daarom kan het bestaan niet ophouden als het lichaam niet meer kan functioneren. Er is meer, en elk mens weet dat diep in z'n hart!

BIJBEL

Het woord hoop komt ook heel wat keren in de Bijbel voor. Daarin is het altijd verbonden met de beloften van God. Gods Woord spreekt zelfs over de 'God der hope'. De Bijbel laat zien, dat God een plan heeft met deze wereld, met mensen, jong en oud. Hij heeft de aarde voor de mens bestemd tot een woonplaats van vrede, harmonie en welzijn. Daar is tot op heden nog niet zoveel van gebleken, maar dat komt door het falen van de mens. De Bijbel zegt het ongeveer zo: 'Alle mensen hebben gezondigd en moeten de heerlijke rijkdom van God missen'. Een trieste situatie, maar… er is hoop!
God heeft de mens niet aan de zonde en de hopeloosheid overgegeven. Integendeel, Hij heeft een oplossing gebracht en een weg gebaand naar een veilige en heilzame toekomst. Die oplossing gaf Hij in Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij was 2000 jaar geleden op aarde als Verlosser. Hij deed alles wat gedaan moest worden om ons te bevrijden van de zonde en het loon daarvan, de dood.


NIEUW LEVEN

Hij betaalde de prijs door voor ons te sterven en bracht nieuw leven aan het licht door Zijn opstanding uit de dood. Jezus sprak destijds: "Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven". Is dat niet de ultieme vorm van hoop? Te weten, dat je leven nu een doel heeft voor God en met God, en dat je toekomst is verzekerd? Een hoopvol perspectief tekent zich af, dat reikt tot ver over de grens van dit leven. Het is een uitzicht op eeuwige vreugde, gefundeerd in de heerlijke rijkdom van God.

Hoop betekent in de Bijbel vooral zekerheid, omdat Gods Woord de basis is. Hij heeft het beloofd en Hij zal het waarmaken. Iemand heeft eens gezegd: "Een christen is een optimist bij de gratie Gods". Temidden van alles wat hij in dit leven meemaakt, mag een kind van God vol verwachting uitzien naar een glorieuze toekomst. Dat geeft z'n leven kleur.

Geen leven zonder hoop. Dat is: geen leven zonder God en Zijn beloften. Daarom is het belangrijk het goede spoor te kiezen. Het spoor van Gods beloften, van Zijn overwinnende kracht. Belangrijk om steeds weer te luisteren naar de blijde boodschap van Gods liefde en genade. Belangrijk om te vertrouwen op de 'God der hope'. En dat is pas leven!

Er is hoop, hoop voor de toekomst,
Kom ga mee en wandel in het licht;
Er is hoop, je hoeft niet meer te twijf'len,
Er is hoop als je je ogen op Jezus richt!
P.A.S

voor meer bijbelstudies kunt u hier klikken


terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?