vrije evangelische gemeente, zeist Een boodschap die ook vandaag nog steeds relevant is.
Een boodschap die levend en waar is.
Een boodschap die centraal staat.

Bijzonder!

Paulus beschouwde het als een grote genade van God, dat hij de "onnaspeurlijke rijkdom van Christus" mocht verkondigen, zoals hij schrijft in Efeze 3. Die rijkdom omvat niet alleen het verlossingswerk van de Heiland in het algemeen, maar vooral ook het bijzondere geheimenis, dat betrekking heeft op de Gemeente, het Lichaam van Christus.

We mogen jong en oud vertellen wat het betekent een kind van God te zijn en welke heerlijke zegeningen dat inhoudt. We mogen laten zien wat Gods liefde teweeggebracht heeft in de gave van Zijn Zoon. In Efeze 1 lezen we van de zegen die wij hebben ontvangen in Christus en de plaats die God ons gegeven heeft in de hemelse gewesten. Met Christus zijn we verheven boven alle overheid en macht en kracht, enz. We hadden het zelf nooit zo kunnen bedenken, laat staan bewerken. Het is een prachtig geschenk van de Allerhoogste, Die wij onze hemelse Vader mogen noemen.
En er is nog iets bijzonders: God heeft ons ook een geweldig perspectief gegeven: een toekomst van glorie en overwinning!

Kortom, we hebben een machtige boodschap, die het ten volle waard is om geloofd en gepredikt te worden, op alle mogelijke manieren.

overzicht van het maandblad voor
AprilEen paar mooie boeken er uitgelicht! Misschien heeft u ook een idee om te delen?
Zoeken: Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn,
waar Christus is,
Die aan de rechterhand van God zit.

Bedenken: Bedenk de dingen die boven zijn
en niet die op de aarde zijn,
want u bent gestorven
en uw leven is met Christus verborgen in God.

Verwachten: Wanneer Christus geopenbaard zal worden,
Die ons leven is,
dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Kolossenzen 3, vers 1-4

Blog..., bespiegelingen,
gedachten vanuit de jungle ;)
Om u een indruk te geven van de dienst, kunt u een aantal preken online beluisteren die tijdens de diensten gehouden zijn!!
Klik op bandrecorder hiernaast en dan komt u op een pagina waar u uit diverse preken kan kiezen.Op deze website vind je nog veel meer informatie over onze gemeente: waar we voor staan en waar we ons mee bezighouden.
Veel dus...heel veel om te lezen, te onderzoeken en te overdenken. We hopen oprecht dat het niet blijft bij een website bezoek alleen, maar we zien er naar uit om je persoonlijk te mogen begroeten tijdens één van onze diensten!Als u wilt reageren dan kan dat uiteraard! Neem gewoon even CONTACT met ons op!

© 2000 V.E.G. zeist.
webdesign: L. Jansen.