Laatst toegevoegde preken staan altijd bovenaan de pagina!!

Thema's

Bijbelgedeeltes

Spreker

Speel preek af

Het "Onze Vader" (Het evangelie in een notendop) Mattheus 6:5-15 P.A. Slagter
Geen oordeel meer. Genesis 3:1-4, Romeinen 5:16+18 R. Lammers
Het lijden in de tegenwoordige (nu) tijd. Romeinen 8:18-23, 7:14-17 + 21-25 H.B. Slagter
Er is een verlosser
Kerstdienst 2016
Romeinen 3:21-24 P.A. Slagter
Licht Gen. 1:1-5 + 14, Joh. 1:9-10, 1 Joh. 1:5 S. de Graaf
Er is HOOP! Romeinen 15:13, Genesis 38:27-30 P.A. Slagter
De leugen Psalm 15, 7:15-18, 119:162-163, Jesaja 59:1-2 + 4 P.A. Slagter
Kaleb vertrouwde op de HEERE Jozua 14:6-15, Efeze 1:15-22 B. Romijn
Paulus reisde, gebonden door de Geest. Diepe slaap Hand. 20:1-12 + 21-22, 23:11 H.B. Slagter
Teleurgesteld in God Pred. 3:11, Lukas 24:16-21, Gen. 45:25-28 R. Lammers
Wees Gegroet! Matth. 28 : 1 - 10
Joh. 17 : 2 - 5
Fil. 3 : 20 en 21
P.A. Slagter
Verraad, Verloochening, Verlorenheid Lukas 22:1-6, 14-15, 21-24, 31-34, 47-51, 54-62 H.B. Slagter
Neem ik God, Zijn Woord, de Mens serieus? Efeze 4:17-32, 2
Tim. 3:10-17
P. Stolk
Staan op het fundament Psalm 24 P.A. Slagter
Onze oude en nieuwe positie Efeze 2:1-12 H.B. Slagter
Blij met de Bijbel (2) 2 Petrus 1:16-21 P.A. Slagter
Blij zijn met de Bijbel (1) Psalm 119:162 P.A. Slagter
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad Ps 119:105 J. Ekhart
De Heere is nabij Fil. 4 H.B. Slagter
Verzegeld met de Heilige Geest der belofte Efeze 1:13-14 P.A. Slagter
Er is hoop voor de wereld! Ps 96,
Rom. 8:18-21 + 15:13
P.A. Slagter
Wat is onze hoop (verwachting) ? Jer. 1:11-12,
Ef. 1:15-23
P.A. Slagter
De Hoop (Hatikwa) Jozua 23:14 + 2:12-21 P.A. Slagter
Heeft God vergeten genadig te zijn? Ps 77 G. Verhoef
In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt Psalm 4 P.A. Slagter
De vrucht van de rechtvaardiging Rom. 5:1-11 P.A. Slagter
Avondlied Psalm 4 S. de Graaf
Bedekt met zijde (van de zijderups) Ezech. 16:1-16,
1 Kor. 2:1-8
O. Vossema
Is er een opstandingslichaam? 1 Kor. 15:12-16 + 35-49,
Luk. 24:36-43
P.A. Slagter
De kruiswoorden Lukas 23:33-43 H.B. Slagter
En zie, een deur geopend in de hemel Openbaring 4 P.A. Slagter
Grote (mega) blijdschap Lukas 2:1-14 P.A. Slagter
Houd goede moed. Hand. 28:1-16 + 21:26-33 H.B. Slagter
Een afstand van ongeveer 2000 el lengte. Jozua 3 P.A. Slagter
Leven in twee eeuwen (werkelijkheden) Ef. 1:19-21 R. Lammers
Gods weg is de beste, de beste altijd. Fil. 1:1-11 P. Stolk
Houd goede moed. Hand. 28:1-16 + 21:26-33 H.B. Slagter
Staan in de vrijheid Lev. 25:8-12,
Joh. 8:30-36
Gal. 5:11,
Kol. 3:1-4
P.A. Slagter
Jezus - vanaf de Olijfberg - opgenomen naar de hemel Hand. 1:4-12 P.A. Slagter
Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Lukas 24:1-12
Openb. 1:17-18
P.A. Slagter
Het Lam, tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld Joh. 19:17-30
1 Petr. 1:17-20
P.A. Slagter
De Here Jezus heeft als Hogepriester het volmaakte offer gebracht. Hebr. 9:11-15 + 10:1-18 C. Terpstra
Zoek de dingen die boven zijn. Kol. 3:1-4
1 Petr. 1:7-8
1 Joh. 1:2-4
P. Stolk
Wees niet bezorgd Matth.6:25-34, 5:1
Luk.9:1-5, 22:35-37
R. Lammers
Meer dan overwinnaars Rom. 8:31-39
Ef. 1:5-7
P.A. Slagter
Wie of wat zet je centraal in je leven Verschillende bijbelgedeeltes R. Lammers
Een kolenvuurtje Joh. 21:1-17 J. Ekhart
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart U welgevallig zijn. Psalm 19 H.B. Slagter
De grot van Adullam 1 Sam. 21:10 - 22:2 S. de Graaf
Wel(geluk)zalig de mens van wie de zonden vergeven zijn. Psalm 32 P.A. Slagter
David door Samuel tot koning gezalfd 1 Sam. 16:1-13 H.B. Slagter
Wacht op de HEERE en Hij zal uw hart sterk maken Psalm 27 P. Stolk


      
terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?