TIENERGROEPNIEUWS

Hoi,
Fijn dat je even komt kijken op deze site want...

Dat betekent dat jij wat meer wil weten over de jeugdgroep of Jeugdclub van onze gemeente.
Nou, hierbij de belangrijkste info. Als je echt wilt weten hoe het is, kun je natuurlijk het beste eens langskomen.

- Jeugdgroep 12+ (11 t/m 14 jaar) 2x per maand: Elke 2e en 4e zondag van de maand


- Jeugdclub 15+ (15 t/m 20 jaar) 1x per maand: Elke 1e zondag van de maand

Kom gerust een keertje kijken...

en neem je vriend of vriendin ook mee.

De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur, tijdens de dienst komen we bij elkaar, dus...wat let je...

12+ en 15 + seizoen 2011-2012

Omdat wij een streekgemeente zijn, is het, jammer genoeg, lastig om doordeweeks een tijdstip te vinden die voor iedereen haalbaar is. Dus komen we op zondagochtend tijdens de dienst bijelkaar Bij iedere clubmorgen zijn twee (man/vrouw) leiding aanwezig.
Het is voor een groep leuk en belangrijk om in ontspannen sfeer dingen met elkaar te ondernemen; dat maakt het leggen van contact vaak ook makkelijker en je leert elkaar ook eens 'van een andere kant' kennen.

Tijdens zo'n bijeenkomst hebben wij het meestal over een thema rond de Bijbel;
Dat kan een onderwerp uit de Bijbel zijn (bijv.bidden, of een Bijbels persoon),
Maar we hebben het ook over dagelijkse dingen (vriendschap, karakter, etc.) waarbij wij ook kijken wat God daarover zegt in de Bijbel.

Ook dit seizoen komen de 11-plussers (11 tot en met 14 jaar) 2 keer in de maand bij elkaar om samen actief bezig te zijn met het Woord van God. In dat Woord komen we veel bijzondere mensen tegen, zoals Adam, David, Hosea, Petrus en Titus. Deze mensen (en ook de anderen die wij gaan bespreken), hebben ieder hun eigen verhaal. Sommige verhalen kennen we nog vanuit de kinderbijbel en anderen kennen we alleen van naam.

Jeugdclub 15+

Met de start van het nieuwe seizoen is ook de Jeugdclub 15+ weer begonnen. Waar we vorige jaren altijd de derde zondag van de maand bij elkaar kwamen, hebben we voor dit seizoen besloten om op de eerste zondag van de maand bijeen te komen. Hiermee hopen we de groep jongeren die aanwezig kan zijn zo groot mogelijk te krijgen. We hebben weer veel zin in het seizoen wat voor ons ligt en ook de jongeren zijn enthousiast om weer te leren, te discussiëren en samen de Bijbel te onderzoeken.

Vorig seizoen hebben we stilgestaan bij de offers en feesten in de Bijbel. Het is prachtig om te zien dat ieder offer en ieder feest met een apart doel is ingesteld en ook een eigen betekenis heeft gehad of nog zal hebben. Geweldig om de jongeren te laten zien dat alles wat God ingesteld heeft betekenis heeft in Zijn plan en hoe Jezus Christus hierin naar voren komt.

Dit jaar zullen we in negen studies het leven van Paulus behandelen. Onderwerpen die hierin naar voren komen zijn ‘De eerste gemeente en christenvervolging’, ‘afkomst van Paulus, steniging van Stefanus en zijn bekering’, de verschillende zendingsreizen en gevangenschappen. Ook hier vertrouwen we erop veel te kunnen doorgeven en ook zelf iedere keer weer bij te leren.

Uiteraard sporen we de jongeren aan om te proberen iedere studie (dit jaar dus de 1ste zondag in de maand) aanwezig te zijn. Bij deze ook een oproep aan ouders van de jongeren om rekening te houden met deze 1ste zondag (en uiteraard voor de groep Tussenjeugd ook de 2de en 4de zondag), zodat we iedere keer weer een zo groot mogelijke groep mogen verwelkomen.

Zoals eerder al aangegeven: we hebben er zin in en bidden voor (en vertrouwen op) steun en zegen in de voorbereidingen van de studies en de studies zelf. Met Gods hulp mogen we iets betekenen in het leven van de jongeren.

WhatsApp

Sinds enige tijd zijn we ook met een WhatsApp-groep begonnen. In de tijd waarin we leven zijn de sociale media die door jongeren (en ook ouderen) worden gebruikt voor het delen van berichten niet meer weg te denken. Denk hierbij aan vormen als Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube en andere.
Wij vinden dat we dit moeten gebruiken. Daarom starten we voor de jongeren met een WhatsApp-groep. Deze groep is niet bedoeld om het hele jaar door discussies te hebben, maar om in de week voor de zondagse studie een herinnering te sturen voor de komende studie met een ‘teaser’ om alvast over het komende onderwerp na te denken.

Zoals eerder al aangegeven: we hebben er zin in en bidden voor (en vertrouwen op) steun en zegen in de voorbereidingen van de studies en de studies zelf. Met Gods hulp mogen we iets betekenen in het leven van de jongeren.

Groeten van de 15+ Jeugdclub,
           Bert Slagter en Rick van ’t Spijker


Dus....ONTHOUDEN HE!!!:
Het clubseizoen is van september tot juli. De overige maanden vieren wij, net zo als iedereen, gewoon vakantie.
Ten overvloede nog maar even:

  • 11+ groep : Elke 2e en 4e zondag van de maand
  • 15+ groep : Elke 1e zondag van de maand
Wil je meer informatie neem dan gerust even contact met ons op!