JULI


Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

TER OVERDENKING....___________door G. Visscher____________

"We zullen doorgaan..."Zo zong Ramses Shaffy het destijds, ‘tot we samen zijn’. Nu zal hij daar iets anders mee bedoeld hebben, maar ik moet denken aan een tekst in Psalm 73: “U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen” (vs. 24). Het laat zien in welk perspectief wij altijd kunnen en mogen doorgaan… Het perspectief van Gods (toekomstige) heerlijkheid. Kost ons doen en laten hier op aarde in deze tegenwoordige tijd inspanning en soms ook pijn, het is toch alle moeite waard, want het uitzicht is grandioos.
Paulus heeft daar op verschillende tijden en wijzen ook op gewezen.
In Romeinen 8:18, 1 Korinthe 15:58 en Kolossenzen 3:4 bijvoorbeeld. Reden waarom de apostel kon zeggen “Wij hebben dus altijd goede moed…” (2 Kor. 5:6) en wij mogen hem dat nazeggen. Een oud lied zegt: ‘k Zal eens mijn Heiland in heerrlijkheid zien, schitt’rend in schoonheid en pracht’ (J. de H. 568).
Samen met onze dierbaren en allen die Zijn verschijning hebben liefgehad (2 Tim. 4:8) zullen we juichen voor Zijn troon. Daarom zullen we doorgaan...tot we samen zijn!