JUNI


Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

TER OVERDENKING...._____________door P.A. Slagter__________

Dankzegging

"Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk", schrijft Paulus in Filemon 4.

We zien in de brieven van de apostel dat hij een positief ingesteld mens was. Altijd komt bij hem de dankzegging op de eerste plaats.

Het is een groot goed dat je God kunt danken! Vaak hebben wij zoveel te vragen. Hoeveel keren hebben we in onze gebeden al gezegd: 'Heere, wilt U ...'? God moet heel wat 'willen' van ons. En God wil ook veel, alleen, het moet allemaal wel in Zíjn plannen passen. En daar zit 'm vaak de moeilijkheid voor ons. Wij hebben namelijk geen volledig zicht op het werk dat God doet. Natuurlijk, de Heere heeft Zijn plannen neergelegd in Zijn Woord, maar dat wil nog niet zeggen, dat we dat allemaal precies onderscheiden. Er is veel verwarring en onenigheid over de uitleg van bepaalde Bijbelgedeelten of profetieën. Ons zicht wordt soms belemmerd door allerlei oorzaken. Als het gaat om de belevenissen van alledag wordt het nog moeilijker. Wat kunnen wij tobben en zoeken. Hoe moet je handelen in bepaalde situaties? Wat wil God van mij op dat moment? Welke weg moet ik inslaan? Vragen genoeg.
Toch mogen wij bij alle vragen en onzekerheden één ding zeker weten: het loopt God nooit uit de hand en Hij komt in en door alles heen tot Zijn verheven doel. Bovendien staat alles in het teken van de openbaring van Zijn heerlijkheid in de toekomst. Want daar gaat het volgens de Bijbel naar toe. En daarom mogen wij vooral danken. Dat we kinderen van God mogen zijn en geborgen zijn in Zijn machtige hand. Ondanks (en misschien ook wel dankzij) alles wat ons hier op aarde overkomt, mogen we weten dat God trouw is en al Zijn beloften vervult. Er is een tekst in de Bijbel die enerzijds heel simpel is en tegelijkertijd ontzettend moeilijk. Ik bedoel Romeinen 8:28, waar staat: "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn". Heel simpel: we mogen het aan God overlaten. Hij heeft het goede met ons voor en zal dat uitwerken. Tegelijk heel moeilijk: hoe kan dit of dat in vredesnaam meewerken ten goede? We zien dat dikwijls niet zitten. Daarom mogen wij God danken, dat Hij het wel ziet zitten en bij machte is zelfs te doen wat ons verstand te boven gaat. Te allen tijde is er reden genoeg om God te danken en het mooie is: dankbaarheid brengt vreugde en vreugde geeft kracht!