NOVEMBER


Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

TER OVERDENKING....___________door O. Vossema___________

Groenen…

Inderdaad, groenen wordt ook als werkwoord gebruikt in de Bijbel. Als voorbeeld nemen we de tekst uit Daniël 4:4 uit de Statenvertaling (SV): “Ik Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde, en gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij”.
De HSV heeft hier: “Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis”. Deze koning was dus op zijn gemak en in goede welstand: dat is de gemoedstoestand die in de SV wordt omschreven als ‘groenende’.

Het komt meer voor in de Bijbel
Job 15:32 : “Vóór zijn tijd zal het met hem gedaan zijn en zijn palmtak zal niet groenen.”
Spr.11:28 : “Wie op zijnen rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof.”
Pred. 2:6 : “…ik maakte mij vijvers van wateren, om daarmee te bewateren het woud dat met bomen groende.”
Hoogl. 1:16 : “Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja liefelijk; ook groent onze bedstede.”
Jes. 66:14 : “En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras; dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten, en Hij zal zijnen vijanden gram worden.”
Hos. 14:9 : “Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien, Ik zal hem zijn als een groenende Denneboom, uw vrucht is uit Mij gevonden.”

De meeste bovengenoemde teksten zijn overgenomen uit de SV. Maar het is glashelder dat groen en groenen te maken heeft met op het gemak voelen en floreren van een mens.
Dat heeft natuurlijk alles van doen met Gods schitterende groene natuur om ons heen; daarin komt de mens tot rust. Groen is een rustgevende kleur en daar wordt ook gebruik van gemaakt in fabrieken bijvoorbeeld.
Veel machines zijn in allerlei tinten groen gespoten omdat dat een positieve en rustgevende uitwerking heeft op de mensen die er de hele dag mee werken. In de laatste decennia is daar onderzoek naar gedaan en het bleek dat de nabijheid van planten gezond zijn voor lichaam en geest. De architectuur van een stad kan nog zo indrukwekkend zijn, als er totaal geen groen in voor komt, wordt dat door de mens gemiddeld niet erg gewaardeerd. Ook in ziekenhuizen en herstellingsoorden werkt de directe nabijheid van groene velden en bomen genezing bevorderend en dat is echt in dagen uit te drukken. Herstellende patiënten met uitzicht op tuinen en parken konden gemiddeld een of twee dagen eerder naar huis!
Zo heeft de Schepper dat natuurlijk ook bedoeld in Zijn schitterende wijsheid.
Ervaar je veel stress in je leven en werken, begin een volkstuintje.

Woon je op een flat, ook dan helpen een paar plantenbakken op het balkon enorm: dat werkt groenend. Mensen die in groene buurten wonen, komen gemiddeld veel vaker buiten dan mensen in betonnen buurten. Planten en bomen zuiveren de lucht en ook dat is goed voor mens en dier. Een paar flinke plantenbakken op kantoor en in de hal werken zeer positief en arbeidsbevorderend. De conclusie voor de mens mag dan ook zijn: Maak wat meer tijd vrij om in tuin of park of bos te wandelen; het werkt rustgevend en dank God ervoor. Hij kwam op de geniale gedachte, dat alles wat om ons heen in de natuur groeit en bloeit voornamelijk groen is. De rust die we ervan ervaren is ook van Goddelijke oorsprong; Hij schiep ons immers zoals Hij dacht dat het goed was. Hij schiep ons lichaam en onze geest en de daaruit voorkomende gedachten en hoe we de natuur om ons heen ervaren. Wat een geniale God is Hij!