Ad Bakker
WO(O)RDWIJZER

Heeft u recentelijk wel eens pijn in uw buik gehad van het lachen? Alleen het feit al dat
u er pijn van in uw buik krijgt wil zeggen dat u die (lach)spieren niet zo vaak gebruikt.
Van een bekende Nederlander is de uitspraak:
"Een dag zonder lachen is een verloren dag".
Laten we vrolijk zijn
Als ik 's avonds thuis kom van m'n werk vragen de kinderen nogal eens: "En, papa,
heeft u nog gelachen vandaag?" Veel vaker dan mij lief is moet ik met "nee" antwoorden.
Lachen, doen we dat nog wel? Lachen, waarom zou dat moeten? Lachen, waarom zou ik?

Lachen

Lachen, plezier hebben, blijdschap, vreugde, vrolijk zijn, verheugd zijn; komt dat nog wel voor in ons leven? Misschien zegt u: "Er valt niets te lachen in mijn leven; op allerlei terreinen gaat het hopeloos mis. Lichamelijk, geestelijk, materieel; zoveel problemen. Nee, het huilen staat mij nader dan het lachen. Voor mij is er niet zo veel meer aan".
Ik moet denken aan iemand in de Bijbel die het ook op allerlei terreinen slecht ging.
Zijn geld en zijn bezittingen waren er doorheen gejaagd. Hij had niets meer te eten en het werk dat hij deed stelde ook helemaal niets voor. Het zou niet lang meer duren of de dood zou hem komen halen. Zijn laatste uur had geslagen en het huilen stond hem nader dan het lachen. Weet u over wie ik het heb?
Over "de verloren zoon", Lucas 15: 1-32. Daar lezen we in de Bijbel dat Hij op sterven na dood was: ik verga van de honger (vs. 17). Wellicht dat u zich in deze omstandigheden herkent; het leven is eruit en er valt zeker niets meer te lachen. Weet u waar die zoon met z'n ellendige situatie naar toe ging?
Misschien naar z'n buurman?
Of naar z'n oudste?
Naar een broeder in de gemeente?
Naar de psychiater??

Nee, naar z'n vader!!
Kent u die weg? Bewandelt u die weg? Gaat u met uw omstandigheden naar uw Vader (met een hoofdletter!)? Iedere keer opnieuw; wij zouden zeggen: "tot vervelens (van uw Vader) toe"? Maar dat geldt niet voor onze hemelse Vader, want Hij vindt het alleen maar vervelend wanneer u niet naar Hem toegaat. De Vader ontvangt zijn zoon met open armen en wil er niets van horen dat hij zichzelf niet meer waardig vindt om zoon van z'n Vader te zijn (herkent u uzelf hier soms in: 'ik, een zoon /dochter van m'n Vader?'). De Vader wil er niets van weten en wat zegt Hij? (vs.23): "En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn".

Hier staan drie dingen:
breng het gemeste kalf
laat ons eten
laat ons vrolijk zijn

Breng het gemeste kalf

Dit jonge beest had speciaal voedsel gekregen waardoor het "vetgemest" was. En weet u wat het al die tijd te eten gekregen had? Graan, u weet wel, waar brood van gemaakt wordt. Brood, wat hier in Lucas 15 verschillende keren genoemd wordt. Brood, datgene waarvan de mens alleen niet kan leven maar (en dat is Het Brood) van alle Woord dat uit de mond Gods uitgaat! Het Woord van God, dat is ons eten, ons Brood. De Here Jezus... Hij is ons Brood uit de hemel.
De Bijbel, die moeten we opeten! Dat kalf had niet anders gegeten dan graan.
En waaruit bestaat uw eten? Waarmee voedt u uzelf of wordt u gevoed? Met goed bedoelde praatjes, weldoordachte mensenwoorden, psychisch zeer doorwrochte adviezen? Of met het Woord van God? Stenen of Brood? Zorg dat u ook zo'n 'gemest kalf' wordt.

Laat ons eten

Wat heeft dat kalf er voor moeten doen om een gemest kalf te worden? Praten, werken, rusten? Nee: eten. Alleen maar eten, meer niet (minder ook niet!). Voor de mens betekent dat: eten van het Woord van God. Zijn Woord lezen en helemaal op de Here Jezus vertrouwen.

Laat ons vrolijk zijn

Waardoor werden de Vader en de zoon vrolijk? Door het eten, zegt Gods Woord. Door de onderlinge gemeenschap omdat de zoon 'dood' was (buiten de gemeenschap met z'n Vader) en nu weer levend is geworden (in de gemeenschap met z'n Vader). Leeft u in gemeenschap met uw Vader? Kent u Hem als uw Vader door de Zoon, door de Here Jezus? Eet u samen met Hem van één tafel? Dan kan het niet anders dan dat u ook vrolijk bent of wordt. "Deze ontvangt zondaren en eet met hen" (Luc.15: 2b).
Blijdschap vervult mijn hart vandaag

En daarom vereer ik nu mijn God

Hij heeft in Zijn Liefde mij gezocht

Dat wil ik overal vertellen

Ik ben nu een kind van God geworden

Jezus' liefde heeft mijn hart geraakt

Ik wil de Naam van mijn Heer verhogen

voor altijd.

Amen.
terug naar homepage
homepage
bijbelstudie: William MacDonald
bijbelstudie:
Genade!
door: William MacDonald
bijbelstudie: Hoite Slagter
bijbelstudie:
Het Woord aan
het woord
door: Hoite Slagter
bijbelstudie: P.A. Slagter
bijbelstudie:
wo(o)rdwijzer
door: P.A. Slagter