De kindersamenkomsten in de Vrije Evangelische Gemeente in Zeist worden elke zondag bezocht door kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 10 jaar.
De leiding van de Zondagschool van 2014 bestaat uit een team van 8 mannen en vrouwen:
Jos en Marijke Jelier, Kim van Zuijlekom, Lukas Jansen, Jolande Sieking, Marjanne Slagter, Maret Slagter en Eline de Boer, die tevens voorzitter is van het Zondagschoolteam.

Wij zijn al een aantal jaar leiding en doen dit met veel plezier. Ook de zondagschool gaat na de vakantie weer van start. Met veel kinderen en nieuwe medewerkers en vol goede moed!

Schatgraven in de Bijbel, omdat dat is wat we eigenlijk doen… als oudere, maar ook als kinderen. Het mooiste is dat je deze Schat ook vindt als je Hem zoekt.
Alle kinderen van 4-11 jaar oud zijn welkom om mee te komen graven dit jaar.

Gedicht : De schatten in de Bijbel

1
De Bijbel is een moeilijk Boek,
dat wordt alom beweerd;
en daarom wordt die Bijbel ook
heel vaak bekritiseerd.
Het is een Boek, waaraan doorgaans
veel waarde wordt gehecht,
maar dat ook vaak door onbegrip
verkeerd wordt uitgelegd.
4
't Is eig'lijk een "Geheimenis"
en daardoor zoveel waard,
omdat God daarin aan een elk
Zijn liefde openbaart.
't Geen blijkt doordat Zijn eigen Zoon
de dood is ingegaan.
Hoe onbegrijpelijk voor ons
dat Hij dit heeft gedaan!
2
Maar als de Bijbel makk'lijk was
en door elk te verstaan,
dan zou na eenmaal lezen reeds
Gods Woord de kast ingaan.
Je keek er dan niet meer naar om;
je wist al wat er stond,
zodat je na een tweede keer
daarin "niets nieuws" meer vond.
5
De Bijbel is een moeilijk Boek,
maar als je daarin leest,
dan groei je op in het geloof
en wordt het tot een Feest!
Gods schatkamer is overvol,
aan een Goudmijn gelijk,
waarin je gratis "delven" mag.
Je wordt onnoemlijk rijk!!!
3
Maar nu de Bijbel moeilijk is
en je hem niet verstaat,
is 't of hij elke keer opnieuw
weer voor je "leven" gaat.
Miljoenen schatten staan daarin
van velerlei aspect,
waarvan je, als je daarin "graaft"
de rijkdom pas ontdekt.

Auteur: Annie de Neef-Top

Al enkele jaren werken we met het programma ´Vertel het maar´. Dit programma is ontwikkeld door de Stichting ´Vertel het maar´. Volgens een vast rooster wandelen we door de Bijbel en ontmoeten we met elkaar in de eerste plaats de Heere Jezus, maar ook andere Bijbelse figuren zoals Abraham, Mozes, David, Petrus en Paulus.

Het doel dat wij als leiding van de kindersamenkomsten hebben, is dat de kinderen een persoonlijk geloof ontvangen in de Heere Jezus Christus. Door het vertellen van de Bijbelse geschiedenissen leren zij de Bijbel kennen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zo groeien ze geestelijk op en vinden ze hun plaats in de kerk, het gezin en op school.


Wanneer de kinderen binnenkomen, worden ze verwelkomd in de kring. We praten met elkaar over de dagelijkse dingen die hen bezighouden: ‘Ik heb een nieuwe fiets gekregen’, ‘Mijn oma is ziek geworden’, ‘We hebben gewonnen met voetballen’, enz.

De kinderen mogen vertellen of ze ergens voor willen bidden of laten bidden. Het dankzeggen neemt hierin een grote plaats. We geven God de eer voor alles wat Hij doet en zal doen. Voor wie Hij is, voor Zijn zorg en liefde. Voor het offer van de Heere Jezus aan het kruis, Zijn dood en Zijn opstanding.

Na het bidden wordt tijd genomen om liedjes te zingen. Afhankelijk van de tijd die we hebben, komen alle kinderen aan de beurt om zijn of haar favoriete lied te laten zingen. Hiervoor hebben de kinderen liederenmappen waarin ze kunnen bladeren. Het is de bedoeling dat deze map telkens aangevuld wordt met nieuwe liedjes.

Daarna gaat de Bijbel open en wordt het stil. Elke leiding heeft zijn of haar eigen manier van vertellen. De een gebruikt een PowerPoint presentatie, de ander vertelt uit het hoofd of leest uit de (kinder)Bijbel voor. Door het stellen van vragen na afloop vatten we de vertelling samen. De kinderen worden ook in de gelegenheid gesteld vragen aan de leiding te stellen. Waarom gebeuren de dingen in de Bijbel zoals het beschreven is? Hoe kan het dat……?

Nu is het knutselen aan de beurt: de kinderen gaan iets moois maken wat betrekking heeft op het Bijbelverhaal. Soms zijn dit eenvoudige werkjes, maar soms ook ingewikkelde, waar we meerdere zondagen mee bezig zijn. Voor de wat oudere kinderen of ik-vind-knutselen-niet-leuk-kinderen, zijn er puzzels, woordzoekers of kleine zoekopdrachten in de Bijbel. Vaak zijn dit kostbare momenten om een-op-een met de kinderen wat door te praten over het geloof en hun geloofsbeleving.

We proberen minimaal eenmaal per jaar een uitje te organiseren voor de kinderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: pannenkoeken eten, spelletjesmiddag in het bos, enz. De voltallige leiding en vaak ook enthousiaste ouders maken er voor de kinderen een leuke tijd van.

Mocht je enthousiast zijn over dit stukje gemeentewerk, neem dan contact met ons op! We zouden het heel fijn vinden om ons team uit te breiden, je bent van harte welkom!Als je weet wat in die hand staat
ben je niet alleen een slimmert maar...
mag je ook weten dat je heel kostbaar bent in Zijn ogen!
KERSTSPEL VAN DE ZONDAGSCHOOL
Bekijk hier het kerstfilmpje !!